ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟ ROTTWEILER ΡΟΤΒΑΙΛΕΡ

Γιατί καθαρόαιμο σκύλο - Ροτβαιλερ;

Υπάρχουν παγκοσμίως περίπου 370 αναγνωρισμένες φυλές καθαρόαιμων σκύλων , βάση του κατάλογου της Διεθνή Κυνολογικής Ομοσπονδίας , χωρισμένα σε 10 ομάδες. Τα κριτήρια των ομάδων αφορούν τις υπηρεσίες – εργασίες που μπορεί να προσφέρει ο κάθε σκύλος.Το Ροτβάιλερ ανήκει στην ομάδα 2 (εργασίας)

Τι χαρακτηρίζει έναν σκύλο καθαρόαιμο άρα και το Ροτβάιλερ.

-Κοινά χαρακτηριστικά και εμφάνισης

Η κατασκευή του σώματος , η μορφολογία, η κίνηση είναι τα κριτήρια για να μπορούμε να δούμε την απόδοση στην εργασία του αλλά και ο χαρακτήρας του είναι ένα επιπλέον κριτήριο για να μπορούμε να δούμε την συνεργασία και την θέληση του ώστε να συμβιώνει το Ροτβάιλερ με τον άνθρωπο.

Όλα αυτά έχουν καταγραφεί ως πρότυπο της φυλής και για αυτόν τον λόγο γίνονται Εθνικές η Διεθνής εκθέσεις μορφολογίας αλλά και εργασίας. Άρα ο κριτής κρίνει – βαθμολογεί βάση του προτύπου π.χ υψος , κεφάλι , πλάτη και άλλα και γενικότερα η ανατομία του Ροτβάιλερ αλλά και ο χαρακτήρας του.

Όλα αυτά μαζί καθορίζουν το Ροτβαιλερ μας καθαρόαιμο και είναι καταγεγραμμένο στα γενεαλογικά βιβλία του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χαρακτηριστεί πρωταθλητής χώρας η Διεθνής.