ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΚΥΛΩΝ - ROTTWEILER ΡΟΤΒΑΙΛΕΡ

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να κατανοήσετε το στάδιο ανάπτυξης του Ροτβαιλερ σας.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΜΕΧΡΙ ΕΠΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Το κουτάβι μας χρειάζεται ύπνο , πλήρες τροφή , θαλπωρή και να είναι με την μητέρα και τα αδέλφια του ώστε να συμβιώνει με άλλα ζώα.

Σημαντικό να μαθαίνει κανόνες της αγέλης και την ιεραρχία της. Πρέπει να έρχεται σιγά σιγά σε επαφή με παιδία και μεγάλους

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΟΧΤΩ ΜΕΧΡΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Ο εγκέφαλος του είναι πλήρως αναπτυγμένος και πρέπει να έρχεται σε περισσότερη επαφή με τον έξω κόσμο. Είναι καλή περίοδος να μεταβεί από την αγέλη των σκύλων στην ανθρώπινη.

Η ανθρώπινη κυριαρχία είναι απαραίτητη χωρίς να τρομάζετε η να εκφοβίζεται το Ροτβαιλερ σας.

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΕΩΣ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Μπορεί να ξεκινήσει η εκπαίδευση υπακοής. Απαραίτητη η περισσότερη επαφή με τους ανθρώπους και θα πρέπει όσο μπορούμε να το βάζουμε σε καταστάσεις πραγματικότητας.

Πρέπει να είμαστε σταθεροί και δίκαιοι με το κουτάβι μας καθώς αναπτύσσεται το ένστικτο απομάκρυνσης. Επαινέστε πάντα την καλή συμπεριφορά του.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΩΣ ΟΧΤΩ ΜΗΝΕΣ

Το Ροτβαιλερ μας επιδεικνύει σεξουαλική ωριμότητα και κυρίαρχα χαρακτηριστικά.

Πρέπει να καταλαβαίνει αρκετές εντολές και να συμμετέχει στις καθημερινές μας συνήθειες.